Salgs-og leveringsbetingelser

Prisene er oppgitt eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre avgifter. 

Varene leveres ex works Sande i Holmestrand i henhold til Incoterms 2020.

Betalingsbetingelsene er netto pr. 14 dager. Etter forfall beregnes 8,5 % morarente pr. år.

Selgeren tar forbehold om justering av avtalte priser hvis det før levering inntrer endringer i relevante valutaforhold, tollsatser, offentlige avgifter eller internasjonale råvarepriser.

Forsinket levering alene gir ikke kjøperen rett til å heve kontrakten eller kreve erstatning. Selger kan derimot måtte kansellere ordren ved forhold som selger ikke har kontroll over det være seg sykdom hos nøkkelpersonell og/eller breakdown når det gjelder en av hovedmaskinene.

Den oppgitte leveringstiden gjelder fra den dagen alle tekniske data, priser og andre forhold vedrørende den bestilte varen er klarlagt. Andre forhold som maskinstans og sykdom blant nøkkelpersonell vil også gjøre leveringstiden lengre. Skulle det bli umulig og levere vil kontrakt / avtalen annuleres. Kjøper kan utifra dette ikke kreve noen for for erstatning på grunn av dette.

Forsendelsen skjer på kjøpers regning og risiko. Hvis kjøperen ønsker varene assurert, skjer dette for kjøpers regning og kjøperen må skriftlig opplyse selgeren om dette ved bestilling. Ved transportskade skal det alltid avmerkes på pakkseddel ved mottak av varen.

Selgeren har salgspant i de solgte varene.

Alle reklamasjoner må fremsettes omgående og senest 14 dager etter at varen er mottatt.

Selgeren bærer kun ansvaret for selve varen og ikke følgeskader.  Ansvaret begrenses kun oppad til varens verdi.

Kjøperen må selv forespørre om varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøperen avgjøre om varen er egnet til den påtenkte anvendelsen, og kjøperen bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i den forbindelse. Montering må være gjort som beskrevet fra selger.

Alminnelige regler som force majeure gjelder. 

Alle returer må skriftlig godkjennes av Rygg Gummi AS før de returneres.

Feilbestilte produkter tas ikke i retur da det her dreier seg om spesialproduserte produkter for kunden.

Norsk lov gjelder for forhold mellom partene. Evt. tvistemål føres for retten i  Rygg Gummi As sin kontorkommune. 

RYGG GUMMI AS | Bjørnstadveien 107 | 3077 Sande | Norway | Tlf 33 78 56 60 | Fax 33 78 56 61 | E-mail: post (@) gummi. no