Fakta om gummi

Gummi (som også går under den mer generelle betegnelsen elastomerer), utgjør en stor og meget viktig gruppe polymere materialer. Det mest karakteristiske ved gummi er at de har meget lave E-moduler (1-100 N/mm2) og høye bruddtøyninger (eB = 300-1000%), samt at Glassomvandlingstemperaturen (Tg)er lavere enn ca -20oC. De gjennvinner sin form praktisk talt øyeblikkelig, selv etter relativt store tøyninger.

Historie

Naturgummi (cis-1,4 polyisopren), som i uminnelige tider er blitt fremstilt fra saften til gummitreet, var den første polymer som fikk industriell betydning. Allerede i 1839 fant amerikaneren Charles Goodyear ut at naturgummiens mekaniske egenskaper kunne forbedres vesentlig ved vulkanisering med svovel.

I våre dager er det syntetiske gummityper som dekker et vidt spekter av kjemiske og mekaniske egenskaper som er helt dominerende. Utvikling og produksjon av syntetiske gummier skjøt særlig fart under 2. verdenskrig som en konsekvens av at den japanske okkupasjonen av Malaysia i 1942 stoppet tilgangen på naturgummi.

Forurensingsproblemer

Et typisk syntetisk gummi er bygget opp av et løsmasket, romlig nettverk av myke kjedesegmenter der avstanden mellom knutepunktene (tverrbindingene) normalt er flere hundre karbonatomer. Da nettverksstrukturen er permanent, kan brukt gummi ikke resirkuleres. De enorme kvanta av brukte bildekk er således et miljøproblem, selv om en del i de senere år brukes til fremstilling av aktivkull (ved pyrolyse), eller males opp for tilsetning til asfalt, noe som gir asfalten en mykere, mer elastisk konsistens.

Gummityper

Naturgummi har høy molvekt (ca 350000) og foreligger i en «spaghetti»-liknende tilstand der de lange kjedene er sterkt innfiltrerte i hverandre. De elastiske egenskapene skyldes her en reversibel strekking av de sammenkrøllede kjedene. Den kan utvinnes fra ca 500 forskjellige trær og planter, viktigst er gummitreet («Hevea Brasiliensis») som gir en saft (latex) med 25-40% gummipartikler i vandig dispersjon. Rågummien bearbeides og vulkaniseres eventuelt med svovel.

Nitrilgummi er en kopolymer av butadien og acrylonitril. Den er meget bestandig mot løsemidler og bensin, og er varme- og oksidasjonsbestandig. Gummien kan ved forbrenning føre til dannelse av giftige gasser.utylgummi fremstilles ved å kopolymerisere isobutylen med små mengder isopren for å gjøre produktet vulkaniserbart. Butylgummi er bestandig mot de vanligste typer løsemidler.

EPDM-rubber (ethylene propylene diene M-class rubber) is used in vibrators and seals; glass-run channel; radiator, garden and appliance hose; tubing; washers; belts; electrical insulation, and speaker cone surrounds. It is also used as a medium for water resistance in high-voltage polymeric cable jointing installations, roofing membrane, geomembranes, rubber mechanical goods, plastic impact modification, thermoplastic, vulcanizates, as a motor oil additive, pond liner, electrical cable-jointing, RV roofs, and chainmail applications.

Neopren (polykloropren) har lav krystallisasjonsgrad. Den er veldig resistent mot oksidativ nedbrytning, og er vær- og oljebestandig. Gummien kan ikke konkurrere prismessig som råstoff for bildekk, men har en rekke spesialanvendelser.

 

Gummmikvaliteter

Når man skal velge gummikvalitet på gummilister er det viktig å vite hva profilen kommer i kontakt med i form av andre materialer. Skal gummilisten bare tåle vær og vind, er EPDM den riktige kvaliteten. Skal gummilisten tåle en del kjemikalier bør man benytte Neoprenkvalitet (CR). Mot olje og bensin benytter man gummi med Nitrilkvalitet (NBR). Det finnes også en brannhemmende kvalitet på gummilister som er mye brukt i offshoresammenheng.

Når det gjelder hårdhet på gummi, benytter man en skala som måler hårdheten i shore A (shA). Skalaen går fra 1-100. Som en sammenligning så har gummi i sommerdekk på biler f.eks ca. 60oshA.

Svampgummi er en type gummi som inneholder luftceller (også kalt cellegummi). Svampgummi må skilles fra skumgummi som har åpne luftceller og som ikke er vanntett. Svampgummi kan også fåes med hud utenpå (ekstrudert type). Denne typen gummi vil være mer robust mot rifter og andre ytre påkjenninger. Svampgummi har en hårdhet på mellom 13 og 20 shA (avhenger om den har hud eller ikke).

Produktene vi produserer kan lages i forskjellige gummikvaliteter. Her følger en oversikt over de mest brukte kvaliteter på gummi:


42-301 Neopren ekstrudert svampgummi ca. 20sh.A
43-333 Neopren 30 o sh. A
43-334 Neopren 40osh. A
43-335 Neopren 50osh. A
43-336 Neopren 60osh. A
43-337 Neopren 70osh. A
43-338 Neopren 80osh. A
43-435 Nitril 50o sh. A oljebestandig
43-437 Nitril 70o sh. A oljebestandig
43-536 EPDM 60o sh.A
43-537 EPDM 70o sh.A
43-304-X Selvslukkende neopren 40osh.A
43-386-X Selvslukkende neopren 50osh.A
43-336-X Selvslukkende neopren 60osh.A
42-300-20X Skåret neoprensvampgummi ca. 13 sh.A
42-300-21X Skåret EPDM svampgummi ca. 13 sh.A
42-300-22X Skåret selvslukkende svampgummi ca. 16 sh.A
42-300-23X Skåret Nitril svampgummi (oljebestandig) ca. 16 sh.A

RYGG GUMMI AS | Bjørnstadveien 107 | 3077 Sande | Norway | Tlf 33 78 56 60 | Fax 33 78 56 61 | E-mail: post (@) gummi. no